Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

Inspektor ds kadr i ekonomii

 

1. Wymagania formalne

 • posiada obywatelstwo polskie

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • posiada wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 2 letni staż pracy,

 • posiada wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 5 letni staż pracy

 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie za w/w stanowisku

 

2. Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych w jednostkach oświatowych,

 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy – Kodeks Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych

 • znajomość przepisów o systemie oświaty i ustawy Karty Nauczyciela,

 • biegła znajomość programów kadrowych – Kadry Optivum, programu SIO i programu GUS

 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

 • dokładność i rzetelność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy,

 • samodzielność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi,

 • wysoka kultura osobista.

 

 

3. Zakres obowiązków

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników zgodnie ze stosownymi przepisami - Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela,

 • obsługa programu Kadry Optivum

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu stanu i ruchu kadrowego,

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla celów GUS,

 • przygotowywanie, weryfikację i wprowadzanie danych do SIO,

 • obsługę kadrową w zakresie poprawności przygotowywanych dokumentów,

 • przygotowanie umów dla nauczycieli i pracowników,

 • przygotowanie świadectw pracy i dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,

 • prowadzenie akt personalnych wszystkich pracowników,

 • przygotowywanie umów-zleceń ,

 • prowadzenie i ustalanie urlopów pracowników administracji i obsługi,

 • sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników do innej jednostki, na renty lub emerytury,

 • prowadzenie na bieżąco rejestru absencji chorobowej i urlopów,

 • przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy,

 • ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop),

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich; prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,

 • wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika; rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych
  oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, itp. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela

 • prowadzenie spraw w zakresie potrzeb socjalnych (pracownicy, emeryci),

 • wydawanie skierowań na badania lekarskich,

 • kontrola terminów szkoleń bhp i p. poż.

 • sporządzanie danych do naliczania składników wynagrodzenia

 • sporządzanie danych do naliczania godzin ponadwymiarowych i nadgodzin

 • prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych

 

 

4. Warunki pracy i płacy
1. zatrudnienie umowa o pracę

2. praca wykonywana przy komputerze


5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z opisem przebiegu pracy zawodowej,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia (dyplomy, świadectwa, certyfikaty),

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków),

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora ds. kadr i ekonomii" należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy do dnia 19 lipca 2019 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 lub wysłać pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy

ul. Jodłowa 3

72-500 Międzyzdroje

2. O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Rębek 04-07-2019 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2019
Ostatnia aktualizacja: - 04-07-2019 09:01