Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka przyjętego
do Punktu Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w  Wapnicy

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Szafera w Wapnicy z siedzibą przy ul. Jodłowej 3,72-500 Międzyzdroje (dalej: Szkoła). Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem 91 32 84 106, na adres email: dyrektor@sp2wapnica.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@miedzyzdroje.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz realizacją obowiązku szkolnego przez Pani/Pana dziecko.

Pani/Pana oraz dziecka dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), (Dz.U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119)w związku z art. 130, 133 oraz 150 , 151, 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku  - Prawo oświatowe.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą podmioty świadczące obsługę informatyczną, prawną, medyczną szkoły oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora, jednostki mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji oraz pozostałe jednostki administracji publicznej ustawowo umocowane do ich przetwarzania.

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana oraz dziecka dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonywania celów ustawowych i statutowych.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana oraz dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu, a dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Rębek 13-02-2020 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Rębek 13-02-2020 12:01